HACKING THINGS DONE

แพลตฟอร์มหาช่องโหว่แบบล่ารางวัล
ด้วยผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์แห่งแรกในประเทศไทย

   

ทุกวันนี้ ความเสี่ยงที่มาจากช่องโหว่ทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk) เป็นเรื่องสำคัญทั้งในประเด็นความเสี่ยงจากการโจมตีของผู้ประสงค์ร้ายต่อองค์กร และการคุ้มครองโดยข้อกำหนด (regulation), ระเบียบปฏิบัติ (compliance) ต่าง ๆ แม้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานของคุณจะได้รับมาตรฐาน ISO 27001 แล้วก็ตาม แต่ความเสี่ยงเชิงเทคนิคก็มิได้หายไป เนื่องจากเทคนิคของแฮกเกอร์ (hacker) ก็มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน เราจึงต้องสร้างชุมชนของผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เพื่อแก้ไขปัญหาและปกป้องสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยจากเงื้อมมือของผู้ประสงค์ร้าย

ทำงานอย่างไร?

แพลตฟอร์มของเราจะมาช่วยพัฒนารูปแบบการทดสอบ Pentest แบบเดิม ๆ โดยระบบของคุณจะได้รับการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ที่หลากหลาย ด้วยไอเดียในการโจมตีที่แตกต่างกันไป ย่อมสามารถช่วยให้คุณชี้ชัดช่องโหว่บนระบบของคุณได้ดียิ่งขึ้น ทำให้องค์กรมีความพร้อมในการรับมือกับการโจมตีได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ของเรา (PentestCrowd Community) จะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับช่องโหว่นั้น ๆ รวมถึงจัดทำรายงานสรุป (report) ที่มีมาตรฐานเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ในการกำกับดูแลองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ต้นทุนน้อยกว่าวิธีการเดิม ๆ

ผู้นำยุคใหม่

แสดงออกถึงความใส่ใจ
ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และเป็นผู้นำด้าน Cybersecurity Governance

ลูกค้ามั่นใจ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ด้วยการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
ค้นพบและปิดช่องโหว่ฯ ก่อนจะถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี


“เร็วกว่า ประหยัดกว่า เชื่อถือได้
จ่ายเฉพาะช่องโหว่ที่พบ”

แพลตฟอร์มของเราดีอย่างไร?

ความปลอดภัยไซเบอร์... ไม่ได้ถูกจำกัดหมายถึงเพียงแค่องค์กรเท่านั้น แต่ยังหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนบนโลกด้วย ทีมงานของเราเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Security Expert) ที่มีผลงานโดดเด่นและมีประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (certificates) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีใจรักด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่อยากให้สังคมไซเบอร์ (Cyberspace) มีความปลอดภัยมากขึ้น
และนี่คือสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มของเราเหมาะกับคุณ

Diversed Skills

ทักษะการหาช่องโหว่หลากหลาย

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์จำนวนมากที่มีทักษะการหาช่องโหว่ที่หลากหลาย หล่อหลอมจากประสบการณ์มากมาย ทำให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทันที

 Continuity

ทดสอบความมั่นคงปลอดภัย
แบบต่อเนื่อง

องค์กรและเทคโนโลยีพัฒนาไปไม่หยุดยั้ง ภัยคุกคามใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นพบและแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด

Save Cost

ไม่เจอไม่ต้องจ่ายจ่ายเฉพาะ
ช่องโหว่ที่เจอ

หมดยุคการทำเพ็นเทสต์แบบไม่คุ้มค่า จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมา แพลตฟอร์มของเราให้คุณ "จ่ายเฉพาะช่องโหว่ที่เจอ" เท่านั้น

Localization

พูดจาภาษาเดียวกัน
ทำงานร่วมกันได้สะดวก

เรามีผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ชาวไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารและประสานงานกันได้อย่างสะดวก ไม่มีช่องว่างทางภาษา

3rd Party Consulting

พร้อมให้คำปรึกษาในการ
แก้ไขช่องโหว่

หลังจบแคมเปญแล้ว เรายังมีบริการดูแลและให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรให้สูงขึ้นไปอีกขั้น และป้องกันช่องโหว่ในอนาคต

Certified Team

รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ

แพลตฟอร์มของเราได้รับการทดสอบและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยมากที่สุดตามมาตรฐานสากลเตรียมพบกับแคมเปญใหม่ที่นี่


เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของคุณ ปลอดภัยหรือไม่?

PentestCrowd Community ชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์พร้อมแล้วที่จะทดสอบระบบให้คุณ ด้วยการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า จ่ายเฉพาะช่องโหว่ที่เจอ 

ที่อยู่สำนักงาน

อาคารเอเชียเซ็นเตอร์, ชั้น 16, ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.acinfotec.com


ติดต่อเรา

E-mail : [email protected]